Nowoczesna medycyna

Ideą kiosków MediBOX jest zwiększanie świadomości na temat zdrowia oraz zmniejszenie lęku przed badaniami profilaktycznymi. MediBOX ułatwia dostęp do podstawowych badań medycznych, dzięki czemu oswaja z profilaktyką. W połączeniu z aplikacją do prowadzenia dokumentacji medycznej może stanowić istotne źródło informacji o pacjencie. W ostatnich latach wzrasta odsetek osób, dla których zdrowie ma duże znaczenie. Proces ten prawdopodobnie będzie się nasilał w rezultacie starzenia się społeczeństwa. Mimo że wiele osób lokuje zdrowie wysoko na skali deklarowanych wartości, to rzadziej staje się ono kluczowym celem osobistym i miarą życiowego sukcesu. Dlatego też pracownicy częściej oczekują wsparcia w zachowaniu dobrego stanu zdrowia od innych, na przykład pracodawców, niż osobiście i profilaktywnie angażują się w realizację tej wartości. Na szczęście coraz więcej działających w Polsce organizacji jest świadomych tego, że muszą skupiać się na zdrowiu swoich pracowników. Nie wystarczy jednak tylko wypełnianie zaleceń wynikających z kodeksu pracy: wprowadzanie programów prozdrowotnych do swojej oferty to z jednej strony narzędzie do budowania lojalności pracowników, ich motywacji, zadowolenia oraz większego zaangażowania, a z drugiej – działanie bardzo pragmatyczne. Pracownicy zdrowi to bowiem pracownicy bardziej wydajni, mający więcej energii do pracy, mniej podatni na stres i mniej kosztowni. Jest to ważne również ze względu na zmniejszanie się liczby osób w wieku produkcyjnym, mogących pracować. To wyzwanie, przed którym stopniowo zaczną stawać pracodawcy. Już teraz trzeba dbać o zachowanie pracowników w dobrym zdrowiu i zachęcać ich, by jak najdłużej byli aktywni zawodowo. Programy na rzecz zdrowia personelu to zatem element przeciwdziałania zbyt wczesnemu wypadaniu z rynku pracy, zmniejszanie kosztów absencji chorobowej oraz zwiększania wydajności pracy, a z perspektywy pracowników - zaspokojenie ich potrzeb i umożliwienie realizowania istotnych dla nich wartości.

Android jako serwer sms

Jak uruchomić?

Na urządzenie z systemem Android należy ściągną...

How to choose a destination for your events

Hundreds of hours at an events degree classes will never really prepare you for ...

Gdansk, a seaside spot for DMC events

While checking out Creative Poland DMC website I came across Gdansk and it seems...

Gdansk – a seaside spot for DMC events

While checking out Creative Poland DMC website I came across Gdansk and it seems...

Poland as a perfect destination

One may find difficulty when assessing which destination could be a great place ...

INTELIGENTNE PROPOZYCJE DLA PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Czym jest MediBOX

Korzyści dla wszystkich
Planowany efekt wdr...

Nowoczesna medycyna

Ideą kiosków MediBOX jest zwiększanie świadomości na temat zdrowia ora...

...

Medycyna jutra

Choroby cywilizacyjne, starzejące się społeczeństwo, wysokie koszty lecze...

Zdrowe ramy

Widzimy, że rośnie liczba rm rozumiejących, że należy wspierać zdrow...