Zdrowe ramy

Widzimy, że rośnie liczba rm rozumiejących, że należy wspierać zdrowie swoich pracowników. Wierzymy, że kioski MediBOX, będące elementem angażujących programów prozdrowotnych, pomogą budować zdrowe organizacje, a przy tym angażować i motywować pracowników, uczcąc ich jednocześnie właściwych nawyków, dzięki którym zostaną długo aktywni. Dzięki kioskom medycznym MediBOX dostęp do badań profilaktycznych będzie znacząco ułatwiony. Pierwsze kioski pojawią się w siedzibach korporacji i będą z nich mogli korzystać pracownicy. Kolejne zostaną umiejscowione w instytucjach publicznych, tak aby badać mogła się jak najszersza i najbardziej zróżnicowana grupa użytkowników. Już teraz MediBOXy są bardzo dobrze przyjmowane: pierwsi użytkownicy otrzymują wyniki badań i wskazówki, które pozwalają im lepiej zadbać o swoje organizmy. Nowe technologie coraz częściej wspierają diagnostykę, leczenie i monitorowanie pacjentów – MediBOXy jest częścią telemedycznej rewolucji w Polsce. Szczególnie dumni jesteśmy z tego, że kioski w całości są zaprojektowane i wykonane w Polsce, a wykorzystane w nich urządzenia medyczne mają najwyższą wiarygodność. Zapraszam do bliższego zapoznania się z ideą kiosków MediBOX, ich funcjami i tym, jak mogą pomóc organizacjom, instytucjom i całemu społeczeństwu.

Android jako serwer sms

Jak uruchomić?

Na urządzenie z systemem Android należy ściągną...

How to choose a destination for your events

Hundreds of hours at an events degree classes will never really prepare you for ...

Gdansk, a seaside spot for DMC events

While checking out Creative Poland DMC website I came across Gdansk and it seems...

Gdansk – a seaside spot for DMC events

While checking out Creative Poland DMC website I came across Gdansk and it seems...

Poland as a perfect destination

One may find difficulty when assessing which destination could be a great place ...

INTELIGENTNE PROPOZYCJE DLA PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Czym jest MediBOX

Korzyści dla wszystkich
Planowany efekt wdr...

Nowoczesna medycyna

Ideą kiosków MediBOX jest zwiększanie świadomości na temat zdrowia ora...

...

Medycyna jutra

Choroby cywilizacyjne, starzejące się społeczeństwo, wysokie koszty lecze...

Zdrowe ramy

Widzimy, że rośnie liczba rm rozumiejących, że należy wspierać zdrow...